ให้คนหนุ่มสาวในธุรกิจของคุณมีเสียงในบริษัทและชุมชนของคุณ

ให้คนหนุ่มสาวในธุรกิจของคุณมีเสียงในบริษัทและชุมชนของคุณ

โอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ระบุและหล่อเลี้ยงผู้มีความสามารถรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจของคุณเองในอนาคต5. ให้คนหนุ่มสาวในธุรกิจของคุณมีเสียงในบริษัทและชุมชนของคุณมันเป็นความคิดโบราณ แต่ก็เป็นความจริงเช่นกัน: คนหนุ่มสาวคืออนาคตของคุณ ให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้ นำพวกเขามาตัดสินใจและปล่อยให้พวกเขาเป็นเงาของ

พนักงานรุ่นเก๋า เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรับรู้ถึงความเชี่ยวชาญ

เฉพาะตัวของพวกเขา – คุณจะต้องการมันในสักวันหนึ่งได้อ่านไหม?สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเยาวชนของโลกใน 7 ชาร์ตนำเยาวชนจากขอบสู่กระแสหลักการเคลื่อนไหวของเยาวชนทั่วโลกกำลังได้รับแรงผลัดัแชมป์ความเท่าเทียมทางเพศตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติของคุณสนับสนุนสตรีและมารดาในที่ทำงานของคุณ และเยาวชนหญิงมีเสียงใน

กระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ คนหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบัน 

ทั้งลูกค้าและพนักงาน ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องเพศและอัตลักษณ์เป็นอันดับแรก ธุรกิจที่รับรู้และจัดลำดับความสำคัญของปัญหานี้จะมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนกว่าธุรกิจที่ไม่เห็นอย่าทำอันตราย ‘การทำดี’ เป็นธุรกิจที่ดีเสมใช้ทุกโอกาสเพื่อประเมินผลกระทบ “มนุษย์” ของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อคนหนุ่มสาว และจัดให้มีการป้องกันเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขา

ตามมาตรฐานการปฏิบัติสากล ด้วยการลดความเสี่ยง

สำหรับเด็กในชุมชนที่คุณดำเนินการ คุณไม่เพียงแต่เพิ่มชื่อเสียงขององค์กรของคุณเอง แต่ยังทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นและยุติธรรมขึ้นอีกด้วยธุรกิจต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของยูนิเซฟเสมอมา ตั้งแต่การพัฒนาวัคซีนที่ช่วยชีวิตเด็ก ไปจนถึงอุปกรณ์ป้องกันที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของเราปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ตั้งแต่เครื่องมือตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วแบบใหม่ ไปจนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

ของอาหารรักษาโรคพร้อมใช้ .

เราต้องการความช่วยเหลือ ความคิด และวิสัยทัศน์ของคุณอีกครั้ง ด้วยคนหนุ่มสาว 1.8 พันล้านคนใกลจะเข้าสู่แรงงาน การสนับสนุนความต้องการของพวกเขาคือการเรียกร้องของเวลาของเรา การโทรที่ต้องตอบด้วยการเคลื่อนไหวระดับโลกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนธุรกิจอย่างเต็มที่โปรดเข้าร่วมกับเราในขณะที่เราแปลงวิกฤตเร่งด่วนนี้เป็นโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจ เศรษฐกิจ ประเทศ 

และเหนือสิ่งอื่นใดคนหนุ่มสาว

1,000 วันแรกของชีวิตมีผลยาวนานต่ออนาคตของเด็ก ในช่วงเวลานี้ สมองของทารกจะพัฒนาในอัตราที่จะไม่เกิดซ้ำอีกหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการบำรุงเลี้ยงที่เหมาะสม การกระตุ้นการดูแลและสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมด้วยความรัก หรือการกิน การเล่น ความรัก เป็นสิ่งสำคัญในการให้เด็กได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีที่สุด

Credit : บาคาร่า666